Acomo Financials
Wij streven blijvend naar het creëren van waarde in de productieketen. Daarbij horen bovengemiddelde resultaten voor degenen die ons hun investeringen toevertrouwen. De financiële informatie op deze pagina weerspiegelt onze voortdurende inspanningen om deze te bereiken.
Key Figures
Belangrijkste financiële indicatoren
Financiële verslaggeving
Jaarverslagen en periodieke rapporten
5 Years Acomo
Cijfers van de afgelopen jaren
Financial Agenda and AGM
Evenementen en publicaties
Corporate Governance
Governance beleid, procedures en principes
Stock Price
Actuele aandeleninformatie