Goed werkgeverschap
We promoten een cultuur van wederzijds respect, vrij van discriminatie.

Talent en diversiteit
Mensen en hun talenten bepalen het zakelijk succes van Acomo. We zetten ons in om bekwaam en gemotiveerd personeel aan te trekken, te ontwikkelen, te belonen en te behouden. De organisaties en haar werknemers delen een verantwoordelijkheid voor een werkomgeving die gezond, uitdagend en inspirerend is. Diversiteit in het personeelsbestand is hier cruciaal in.

Eerlijkheid, integriteit en respect
Wij oefenen onze bedrijfsactiviteiten uit met eerlijkheid, integriteit en respect. We dragen er zorg voor dat elke werknemer en zakenpartner respectvol wordt behandeld. We werken onder een uniforme Code of Conduct die van toepassing is op de hele Acomo Groep. De Acomo Code of Conduct beschrijft onze gedeelde ethische normen voor het uitvoeren van onze activiteiten over de hele wereld.

Klokkenluidersregeling
In lijn met de Code of Conduct heeft Acomo een klokkenluidersregeling die van toepassing is op alle bedrijven van de Group. Deze procedure waarborgt dat alle belanghebbende van de Acomo Groep de mogelijkheid hebben om vertrouwelijk te melden over (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

SPEAK UP!