Werken aan duurzame toeleveringsketens
We werken samen met onze partners om waarde te creëren voor de hele waardeketen.

Toegevoegde waarde voor alle stakeholders
De agrarische sector biedt werk aan miljoenen mensen over de hele wereld, waaronder veel kleine boeren. Met werken op het land voorzien zij in een inkomen voor zichzelf en hun families. Wij zijn van mening dat elke bedrijfstak waarde moet creëren voor alle stakeholders om in de toekomst duurzame productie te kunnen realiseren.

Ethiek en regelgevend
Overal waar we actief zijn, voldoen we als Groep aan de normen van ethiek en regelgeving en ondersteunen we goede voorbeelden. Zie ook onze Code of Conduct.

Gecertificeerde producten
Om waarde te creëren in de waardeketen werken we samen met onze partners om een groter deel van onze producten te kunnen laten certificeren. In verschillende segmenten volgen we certificeringsprogramma’s zoals Rainforest Alliance, UTZ, Fairtrade en Global Gap. Vanzelfsprekend zien we certificering als een middel en niet als doel op zich. We zullen daarom ook altijd blijven zoeken naar nieuwe oplossingen die bijdragen aan het welzijn van alle betrokkenen.