Bedrijfsprofiel

Holding
Amsterdam Commodities N.V., beter bekend als Acomo, is de moedermaatschappij van een internationale groep ondernemingen die natuurlijke landbouwproducten verhandelen en distribueren voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie over de hele wereld. De Groep biedt een productassortiment van meer dan 500 producten in meer dan 90 landen. >

Zelfstandige groepsmaatschappijen
Alle groepsmaatschappijen zijn 100% eigendom van Acomo. Zij handelen onder hun eigen naam en voor eigen rekening. Voor een groot deel opereren zij zelfstandig en onder de verantwoordelijkheid van hun eigen management en eigen financieel beheer.

Duurzame groei
Zelfstandige waardecreatie binnen de groepsmaatschappijen is een van de twee manieren waarop we op duurzame groei op de lange termijn kunnen realiseren. De andere manier waarop we dit bereiken is het acquireren van toonaangevende bedrijven in niche-voedingsgrondstoffen en niche-voedingsingrediënten.

Gedeelde waarden
Gebaseerd op gedeelde waarden zoals contractzekerheid, effectief risicomanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, streven we naar toegevoegde waarde in de productieketen en een bovengemiddeld bedrijfsresultaat. We vervullen een brugfunctie tussen onze leveranciers en klanten.