Acomo kondigt de lancering aan van een accelerated bookbuild offering
1 December 2020

Amsterdam Commodities N.V. (Acomo), hierna de “Vennootschap” of “Acomo”, kondigt de lancering aan van een accelerated bookbuild offering tot ongeveer EUR 96 miljoen (de “Aanbieding”) bestaande uit (i) maximaal 2.465.156 nieuwe gewone aandelen in de Vennootschap (de “Nieuwe Aandelen”) (ii) maximaal 2.465.155 nieuwe gewone aandelen in de Vennootschap aan bepaalde deelnemers in het orderboek in de Aanbieding die zich vooraf hebben vastgelegd om zich in te schrijven op en te betalen voor dergelijke aandelen na, en behoudens, verkrijging van goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, gepland op 22 december 2020 (de “BAVA”)(de “BAVA Aandelen”). De Nieuwe Aandelen en de BAVA Aandelen (tezamen de “Aangeboden Aandelen”) vertegenwoordigen ongeveer 19,99% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap.

Download persbericht (NL)