Speak up
Dank voor het uitspreken van zaken waarvan u meent dat deze niet in lijn zijn met onze richtlijnen zoals beschreven in onze Code of Conduct.

Speak up
Wij vragen u uw contactgegevens achter te laten, zodat wij in staat zijn om u melding volledig te onderzoeken. Acomo staat niet toe dat represailles worden genomen tegen een medewerker die te goeder trouw advies vraagt of ongepast gedrag meldt in het kader van de Code of Conduct. U kunt dit formulier echter ook anoniem gebruiken.